Disclaimer

 

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de Website voorkomt berusten bij Parmando 24Culture of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Parmando 24Culture is verboden.

 

We hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat niet in alle gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid  kan worden achterhaald. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden kunnen zich melden.

 

Ondanks de zorg die Parmando 24Culture aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook.

 

Parmando 24Culture garandeert geen de ongestoorde en ononderbroken werking van de website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Parmando 24Culture is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de website of links van websites van derden.

 

Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

24Culture Magazine

Meer inspiratie. Meer achtergronden. Meer cultuur. Ontdek ons gratis online magazine.

Inschrijven